Bäste kund

FROM den 15/7 har Sverige fått lättade restriktioner och trafikskolan räknas inte längre som en handelsplats, dvs 10 kvm per kund.

Trafikskolan fortsätter iaktta försiktighet fram till den 30/9 och genomför endast digitala handledarkurser. För oss är det viktigt att du som kund skall känna stor trygghet, trots lättade restriktioner.
Sitt istället hemma i lugn och ro utan att behöva tänka på smittspridningen.

Kursen kommer att hållas via det digitala programmet som heter ZOOM.
Innan kursen börjar görs en legitimering så ID-kort/körkort/pass måste finnas tillgängligt.

Vi hoppas på ditt förtroende, Vi ses i den digitala världen!