Risk 1 & 2 Bil

Riskutbildningen omfattar två delar.

Riskutbildning 1

Denna del är en teoretisk lektion på ca 3,5 timmar inklusive rast, och behandlar riskbeteenden, trötthet, alkohol och andra droger. För att bli godkänd och anmäld till Transportstyrelsen krävs att du:

  • legitimerar dig vid kursstart med giltig ID-handling
  • är närvarande under hela kursen
  • deltar i diskussioner och övningar
  • klarar av att återge och redogöra för en del fakta

 

Riskutbildning 2

Detta är den del som också kallas halkutbildning. Den gäller i 5 år. Vi använder oss av vår egna halkbana på Vårgårda flygfält.

Både del 1 och 2 måste vara genomförda och godkända innan kunskapsprov och körprov genomförs.

Kommande kurstillfällen

Risk 1 Alingsås (Max 16 deltagare/kurs):

10/2    FULLBOKAD
10/3    kl. 08:15-12:15
14/4    kl. 08:15-12:15
12/5    kl. 08:15-12:15
 9/6     kl. 08:15-12:15


Risk 2 ” Halkan” Vårgårda flygfält

Kontakta oss eller prata med din trafiklärare för anmälan, 0322-10127

Betalningsinfo

Avgiften skall vara betald senast 3 arbetsdagar innan kursstart på vårt Bankgiro: 887-7326. Skriv för- och efternamn på alla deltagare i meddelandefältet! Då det är begränsat antal platser, är din plats garanterad först efter betalning.

Pris/deltagare

Risk 1 950kr
Risk 2 2800kr

Kontakta oss om du har några frågor...