Vill du kunna dra tyngre släp?

Våra paket är förenade med villkor; Paketet ska vara utnyttjat inom 6 månader fr.o.m inköpsdatumet

Det finns regler och bestämmelser kring vilket körkort och vilka släp du får köra.

Här nämner vi bara en kortfattad sammanställning om de olika körkortsbehörigheterna. Med ett vanligt körkort för personbil, dvs. behörighet B har du alltid rätt att koppla ett så kallat lätt släp, dock får totalvikten på bil och släp maximalt vara 3500kg.

Ett utökat B-körkort kan man säga är en variant av det vanliga B-körkortet, i det här fallet får den sammanlagda totalvikten av bil och släp maximalt vara 4250kg.

Med Körkort BE får du framföra en eller flera släpvagnar med en sammanlagd totalvikt på 7000kg.

För att avgöra vilken körkortsbehörighet du behöver till ditt ekipage, klicka här och knappa in dina fordonsuppgifter via Transportstyrelsens släpvagnskalkylator.

BE Körkort

För att kunna ta ett BE-körkort måste man uppfylla ett antal olika krav.

  • Till att börja med måste man ha ett körkort med behörighet B.
  • Man måste även ha ett körkortstillstånd Grupp 1. Tillståndet får man genom att fylla i en blankett som man skickar till Transportstyrelsen. Om man får tillståndet så gäller det i fem år.
  • För att kunna ta körkortet måste man ha fyllt minst 18 år och vara permanent boende i Sverige eller ha studerat i Sverige i åtminstone sex månader.
  • Till sist så måste man avlägga ett godkänt förarprov. Det är både ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov (uppkörning) och proven är speciella för personbil med tungt släp.

B96 körkort – Utökad B-behörighet

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort. Istället för totalvikter upp till 3500kr så får du dra 4250kg. Ett körkort för dig som kanske nöjer dig med att bara dra din husvagn eller släpvagn

Denna körkortsbehörighet kräver inte något körkortstillstånd eller teoretiskt prov.

Varje körlektion startar med en säkerhetskontroll av bil och släp och går sedan genomgång av grundläggande kunskaper som lastsäkring, bromsar, hjul och däck och att tolka registreringsbevis. Vi avslutar med att åka ut i trafiken för att finslipa din körteknik.

Skicka in din anmälan till oss